Tady &
Teď
~ Realita

Poskytnout vzdělání a umožnit jeho uplatnění v praxi je jednou z povinností každého z nás.
Kris
01
Služby

Vzdělání pro všechny

Podporujeme udržení lidské mysli v obraze, ať už ve světě nebo na internetu!

Uznáváme, že každý má své preference – někdo dává přednost účasti na meetupu, jiný se raději zapojí do workshopu nebo poslouchá přednášky, a další se mohou rozhodnout pro vzdělávací kurz, zatímco někteří zůstanou u četby článků. S námi máte možnost vyzkoušet si všechny tyto formy vzdělávání online, osobně nebo v kombinaci. Rozsah a forma záleží pouze na vašich preferencích.

Tělesné
modifikace

Pomáháme lidskému tělu zůstat aktuální v dnešní uspěchané době.

Zajímá vás, jak můžete doma změnit DNA? Rádi byste se dozvěděli více o budoucnosti a současnosti nositelných senzorů? Máte zájem o využití dat z nositelné nebo implantovatelné elektroniky k vlastnímu zlepšení? Možná uvažujete o nošení čipu v ruce? V takových případech jsme tu pro vás!

Prodej
vybavení

Umožňujeme každému hackovat sebe nebo své okolí klidně z domova.

Poskytujeme vysoce kvalitní vybavení pro zkušené biohackery, transhumanisty a odborníky v oblasti penetračního testování. Jsme připraveni poradit s výběrem každému, kdo se chce hlouběji ponořit do praxe. Prostřednictvím prodeje vybavení umožňujeme účastníkům našich kurzů a workshopů pokračovat ve svém vlastním rozvoji.

02
Proč právě my

Jak to děláme

Vzdělávací strategie

Netradičně – Účinně – Kombinovaně

Snažíme se strukturovat veškeré naše vzdělávací aktivity do komplexních celků, které mají prokazatelně pozitivní dopad na vzdělávání. Propojujeme teorii s praxí, podporujeme „rodičovské“ vedení společně se samostatností, integrujeme online a offline formy výuky a také využíváme různé metody předávání informací, jako jsou text, audiovizuální materiály nebo diagramy.

Etické bioinženýrství

Dobrovolně – Moderně – Nebezpečně

Nechceme tvrdit, že rozhodnutí podstoupit očipování nebo manipulaci s genomem je bezpečné. Je to skutečně velmi riskantní rozhodnutí, které každý musí učinit na vlastní nebezpečí. Nicméně jsme si vědomi, že existují lidé, kteří jsou ochotni těmto postupům podstoupit, a proto se snažíme minimalizovat rizika a poskytnout jim případně odbornou konzultaci či pomoc. Samozřejmě, hovoříme o genetickém inženýrství rostlin či bakterií, které může přinést revoluční změny v oblasti zemědělství, lékařství a životního prostředí.

Dodavatel nástrojů

Minimalismus – Záruka – Poradenství

Zúčastnění se workshopu, kde je poskytnut kvalitní a pečlivě vybraný hardware a nástroje, může být relativně snadné. Nicméně, při prvním samostatném pokusu se může někdo setkat s nedostatkem kvality svého vybavení nebo s odlišným ovládáním. Nabízíme nástroje a materiály od důvěryhodných dodavatelů a pravidelně sledujeme jejich aktuálnost a kompatibilitu s našimi vzdělávacími programy.

03
Buďte aktivní

Zapojte se!

04
O projektu

Kdo jsme?

Projekt Kyborgismus vytváří prostředí, které podporuje rozvoj komunity v oblastech IT, biohackingu, kybernetických implantátů a dalších témat dnešní doby!

Jsme tady pro vás, abyste mohli být autentičtí.

Snažíme se vytvořit prostředí, kde lidé mají možnost sdílet své nápady, zkušenosti a objevovat nové příležitosti v oblasti kyborgismu. Naše vizí je umožnit každému být nezávislým tvůrcem vlastní budoucnosti, ať už prostřednictvím technologických inovací, biohackingu nebo kybernetických implantátů.

Kyborgismus Projekt představuje inovativní společenství spojující nadšence a vizionáře v oblastech IT, biohackingu, kybernetických implantátů a dalších moderních technologií. Jsme tu pro ty, kteří hledají nové příležitosti a usilují o krok vpřed v éře rychlého technologického pokroku.