• Zažij život víc než ostatní, staň se kyborgem!

V našem projektu se snažíme šířit povědomí o kyborgismu, kyborgském umění a dalších směrech tohoto typu. A podporovat je.
Chceme podporovat vývoj, výrobu a implantace kyborgánů (elekronická zařízení komunikující s člověkem – nejčastěji na smyslové, ale i na neurální úrovni). Vzděláváme veřejnost nejen v oblastech kyborgismu, kyborgánů a umění, ale i v oblastech mezioborové spolupráce, jako jsou, transhumanismus či biohacking. 75 % naší činnosti poskytujeme veřejnosti bezplatně a bezpodmíněčně, a proto, pokud chcete podpořit naši činost, můžete tak učinit na odkazu zde. Děkujeme.

  • 3 nejlepší vědecké pokroky, které by mohly z lidí udělat skutečné kyborgy
    I když technologický pokrok přinesl v dnešní době několik negativních důsledků, většina z nich lidstvu velmi pomohla. Nikdo nemohl předvídat, jak moc se svět za tak krátkou dobu vyvine. Nadpřirozená síla, hbitost a reflexy už nejsou sci-fi, protože existují v reálném životě. I když nejmodernější technologie poskytují pohled na potenciál modernizovaného lidstva, v současné době jsou nejúčinnější jako pomoc pro ty, kteří jsou postižení. Vynechané končetiny, orgány a citlivost těla lze nahradit pomocí technologie kyborgů. To je obzvláště užitečné pro naše veterány zraněné v boji. Tato technologie může v některých případech dokonce zlepšit normální výkonnost těla.
  • Kyborgové už jsou mezi námi a další se chystají!
    Kyborgové už nepatří výhradně do říše science fiction. Moderní kyborgové se vyskytují především ve světě umělců. Ale na jak dlouho?