Your Attractive Heading

Zapojte se!

01
Komunita

Jak se stát součástí?

V Kyborgismu máte hned několik možností zapojení. První tři jsou určené spíše pro „nezaujaté pozorovatele“ kteří chtějí být součástí naší skvělé komunity ale už se nechtějí, nebo nemůžou přímo podílet na tvorbě programu. Další tři jsou zaměřeny na bytosti, které se chtějí zúčastnit našich kurzů, vytvářet vlastní program a akce, nebo mít dokonce pod palcem vlastní projekt v laboratoři. Druhé tři možnosti vyžadují značnou dávku dedikace a narozdíl od prvních tří nemáme vždy možnost je zpřístupnit bezúplatně, avšak i tak se snažíme držet ceny co nejníže to jde.

Pro pozorovatele:

Pro dedikovaná stvoření: