O Kyborgismus

Historie kyborgismu je úzce provázána s mužem jménem Neil Harbisson.

Tento katalánský umělec se narodil kompletně barvoslepý. To, že vidí svět v odstínech šedé mu nikdy tak úplně nevadilo, ale barvy vnímat chtěl, už jenom kvůli jejich kulturnímu a sociálnímu aspektu, proto si v jednadvaceti letech nechal zhotovit anténu, kterou si následně nechal implantovat do lebky a pokládá ji za plnohodnotnou část svého těla. Jeho nový orgán mu dovoluje vnímat barvy jakožto tóny vedené přes kost přímo do hlavy. Dokonce dokáže vnímat i barvy běžnému lidskému oku neviditelné, jako je infračervená a ultrafialová.

V roce 2010 založil se svou dlouholetou kamarádkou Moon Ribas, která měla několik let v sobě zabudované senzory pro vnímání zemětřesení na zemi i na měsíc, nadaci, která pomáhá lidem stát se kyborgy a vylepšovat tak své vnímání a svých nových prožitků využívat v uměleckém vyjádření.

Lidé, kteří tvoří v rámci tohoto směru, se nazývají cyborg artists a vyvíjejí různé senzory a takzvané „kyborgické orgány“ na vnímání věcí běžně nevnímatelných, což následně využívají ve svých uměleckých projevech.

Tato skupina vznikla za účelem propojení lidí s podobným zájmem i v našich zemích.

Zde je příklad nejznámějších cyborg artists:

Neil Harbisson – katalánský umělec, který se narodil kompletně barvoslepý, a proto si nechal do hlavy zabudovat anténu, jež mu barvy převádí na různé tóny. Dokáže také vnímat infračervenou a ultrafialovou, což obyčejné lidské oko nedokáže.

Moon Ribas – kamradáka Neila, tanečnice a choreografka, která měla sedm let v sobě zabudované senzory na cítění zemětřesení všude po světě i na měsící v reálném čase. Své prožitky využívala v choreografii.

Manel De Aguas – přetváří se v „chodící meteorologickou stanici“, jelikož vždy cítil bytostné spojení s deštěm a počasím. Dokáže cítit tlak vzduchu a momentálně pracuje na rozšiřování svého kyborgánu. Nedávno si první část senzoru nechal implantovat a druhou nosí jako ploutve na hlavě.

Joe Dekni – Umělec, který si nechal na hlavu instalovat radarový systém.

Pau Prats – Chlapec, který dokáže pomocí senzoru na ruce vnímat ultrafialové záření.

Alex Garcia – Jeho senzor nainstalovaný v hrudi mu umožňuje cítit úroveň kvality vzduchu kolem něj.

Kai Landre – Hudebník, který má senzor na vnímání kosmického záření.

Liviu Babitz – Muž, který dokáže pomocí senzoru NorthSense určovat sever a svůj kyborgán dále vyvíjí a distribuuje i ostatním zájemcům.

Julia Preiss – Studentka z Německa, která má senzor na vnímání vzdálenosti, fází a polohy Měsíce.